REGLEMENT KARPER KOPPELWEDSTRIJD

Wedstrijd 2023: vrijdag 15 september 20:00 uur t/m zondag 17 september 10:00 uur

Reglement 2023:

1.      Door loting voorafgaand aan de wedstrijd (18:00 uur) worden de visstekken per koppel bekend gemaakt. Elk koppel dient de wedstrijd alleen te vissen op deze toegewezen stek. (Indien alle teams aanwezig zijn kan er eerder worden geloot )

2.      Over de gelote stekken kan niet gediscussieerd worden, onderling ruilen met andere deelnemers is niet toegestaan.

3.      De wedstrijd wordt gevist op gewicht, alleen karpers tellen mee. Bij gelijk gewicht wordt de winnaar eerst bepaalt door het aantal karpers die gevangen is, is dit ook gelijk volgt loting.

4.      Per koppel dient minimaal 1 deelnemer senior lid te zijn HSV de Gezellige Vissers.

5.      Er mag worden gevist met maximaal 2 karperhengels per deelnemer.

6.      Karpers tellen per koppel en mogen niet aan een andere deelnemer worden toegekend

7.       Iedere koppel gebruikt zijn eigen bivy(s) / tent(en).
Kleur: groen of camouflage. 

8.  De deelnemers dienen uitsluitend binnen de toegewezen visplaats te blijven vissen op karper. Bivy(s)/Tenten in het midden van de visstek plaatsen. 

9.  Open vuur is verboden (gasbrander/BBQ in/nabij de bivy mag wel). Zorg ervoor dat er geen schroeiplekken/brand  in gras etc. kan ontstaan.

10.  Overmatig alcohol- of drugsgebruik is verboden en kan leiden tot diskwalificatie/royement.

11.  Elke deelnemer dient zijn visplaats schoon en netjes te houden / achter te laten.

12.  Elektrische aangedreven radiografische voerboten zijn toegestaan, uitsluitend voor het voeren en uitvaren van lijnen in de eigen sector. Hinderen andere deelnemers is niet toegestaan.

13.  (Rubber-) boten, kano andere vaartuigen zijn niet toegestaan.

14.  Een degelijk formaat onthaakmat, landingsnet én degelijk onderlijn materiaal zijn verplicht.

15.  Het geluidsniveau van de beetverklikkers dienen op een beschaafd volume te staan zonder overlast te veroorzaken bij de andere karpervissers en/of dieren in de omliggende natuur.

16.  Gevangen karper dient met zorg omringd te worden behandeld op de onthaakmat tijdens het wegen, meten en fotograferen en daarna direct en voorzichtig te worden teruggezet in het water.

17.  Het wegen van de gevangen karper geschiedt onder toezicht van een naastliggende koppel op het parcours. Het gewicht van de karper wordt door het koppel zelf op de wedstrijdkaart genoteerd in kilo’s.

18.  Het inschrijfgeld a € 20,00 per koppel dient uiterlijk op 1 september te zijn voldaan bij de Penningmeester van Hengelsport vereniging de Gezellige Vissers op bankrekeningnummer: (IBAN) NL77RABO 0136 2032 56 t.n.v. de Gezellige Vissers, o.v.v. “Karper Koppelwedstrijd 2023 + koppelnaam”. Niet tijdig ontvangen betalingen sluit een eerder aangemelde deelname aan de Karper Koppelwedstrijd uit, plaats gaat dan naar een reserve team.

19.  Door inschrijving gaat een deelnemer akkoord met dit reglement en zal de deelnemer de instructies van het bestuur strikt opvolgen. Bij meningsverschillen beslist het bestuur.

20.  Bij overtreding van de wedstrijdregels en/of het niet naleven van dit reglement wordt de betreffende deelnemer door het bestuur gesommeerd zijn visplaats te verlaten, gevolgd door directe uitsluiting van verdere deelname aan toekomstige karper koppelwedstrijden.

21.  Tijdens de karperkoppel wedstrijd is de vijver niet beschikbaar voor andere vissers. Voor onze andere leden geldt: Wilt u toch vissen, plan uw visdag op de Couwenberg!

22.  Hengelsportvereniging de Gezellige Vissers kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor schade of letstel van deelnemers en derden voor- tijdens- of na de gehouden Karper Koppelwedstrijd, of voor schade, verlies of diefstal van persoonlijke- of hengelsporteigendommen.