25 Juni Jaarvergadering afgelast !!

Beste leden van HSV De Gezellige Vissers,

Helaas hebben we bericht ontvangen dat ‘t Drieske in Hulsel wegens omstandigheden gesloten is.

Hierdoor zijn we genoodzaakt de Jaarvergadering, die gepland stond op vrijdagavond 25 Juni, nog een keer uit te stellen….

Zodra een nieuwe datum/locatie bekend is zal deze weer via mail / website bekend worden gemaakt.

Zegt het voort !! (aangezien we niet van iedereen een Email bericht hebben.

Het bestuur
De Gezellige Vissers

Karper Koppel 2021

Vanwege de teruglopende corona besmettingen worden per 25 juni de corona maatregelen weer verder versoepeld.
Dit betekent dat de karperkoppel op de molenheide gewoon doorgang kan vinden van vrijdagavond 2 juli tot zondagochtend 4 juli.

Schrijf je in via deze pagina, het aantal plaatsen is beperkt dus als je zin hebt om mee te doen wacht niet te lang !!

Uitnodiging Algemene Leden vergadering 2021

Beste Gezellige Vissers,

Door de corona pandemie kon de ALV afgelopen januari helaas niet plaatsvinden.
Inmiddels lopen de besmettingen flink terug, en zijn er een aantal maatregelen versoepeld.
We kunnen nu ook weer terecht in ’t Drieske in Hulsel.

De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering zal aldaar worden gehouden op vrijdag 25 juni, 20:00 uur.
We willen hierbij dan ook onze leden uitnodigen voor deze vergadering.

De agenda is verder ongewijzigd:

 1. Opening
 2. Notulen ALV 31-1-2020
 3. Jaarverslag Secretaris
 4. Jaarverslag Penningmeester
 5. Verslag Kascommisssie en verkiezing nieuw lid kascommissie..
 6. Bestuurverkiezing
 7. Pauze
 8. Wedstrijdrooster 2021
 9. Mededelingen
 10. Rondvraag
 11. Sluiting