ALGEMENE LEDENVERGADERING 2016

De algemene ledenvergadering 2016 zal zoals gebruikelijk plaatsvinden in ’t Drieske in Hulsel op vrijdag 29 januari  om 20:00 uur.

Alle leden van HSV de Gezellige Vissers zijn van harte welkom.

Indien u tijdig uw contributie heeft betaald (autom.incasso / zelf via bank) dan ontvangt u ook bij uw vergunning nog een uitnodiging met de agenda en wedstrijdrooster 2016.

Interesse om het bestuur te komen versterken?
zie onze VACATURE

AUTOMATISCHE INCASSO CONTRIBUTIE 2016

Geachtte Leden,

In de week van 9 november zal de contributie voor 2016 worden geïnd d.m.v. automatische incasso. (Indien uw e-mailadres bij ons bekend is krijgt u hierover ook nog een e-mail)

Hierbij tevens het verzoek aan iedereen, die geen toestemming heeft verleend voor een automatische incasso, de contributie voor 2016 zelf via de bank over te maken naar bankrekeningnummer:
(IBAN) NL77RABO 0136 2032 56 t.n.v. de Gezellige Vissers, o.v.v. “Contributie 2016, Naam, geboortedatum”

LET OP:
De BTO vergunning vervalt per 2016, deze viswateren worden opgenomen in de VISPAS. (de extra EUR 1,15 vervalt dus ook)

Alsnog een machtiging afgeven voor automatische incasso is uiteraard altijd mogelijk. KLIK HIER