Algemeen Reglement

Dit algemeen reglement is van toepassing op de leden van HSV De Gezellige Vissers.
Er mag gevist worden op de visvijvers: de Couwenberg te Lage Mierde en de Molenheide te Reusel.

Er mag gevist worden van één uur voor zonsopkomst tot twee uur na zonsondergang.
Nachtvissen is alleen toegestaan met een speciale nachtvispas van onze vereniging.
Het is verboden te vissen met gekleurde maden, gekleurd voer en/of aardappelen.
Het gebruik van stoffen die schadelijk zijn voor mens, dier en milieu is verboden.
Er mag geen vis worden meegenomen. Alle gevangen vis dient direct te worden teruggezet !
Het gebruik van een leefnet of leefzak is verboden, dit verbod geldt niet voor officiële clubwedstrijden !
Het vissen met maximaal twee hengels is toegestaan mits beide hengels binnen handbereik zijn.
Snoeken:
Het snoeken is alleen toegestaan voor senior leden.
Van 1 april tot aan de laatste zaterdag van mei mag er niet met kunstaas (>2,5 cm), een stukje vis of met een dode aasvis gevist worden.
Voor wedstrijden gehouden door anderen, is schriftelijke toestemming nodig van HSV De Gezellige Vissers.

Door de politie en onze controleurs en leden wordt controle uitgeoefend. De vergunning moet desgevraagd direct worden getoond. De vergunning moet volledig, juist gedateerd en onuitwisbaar zijn ingevuld. De vergunninghouder moet de vergunning van zijn/haar handtekening voorzien.
Men mag geen omrasteringen, kanten en wallen of andere zaken beschadigen. Men laat geen meegebrachte spullen, zoals plastic zakken, blikjes, drinkpakken enz. enz. achter aan het viswater! Maar men neemt dit weer mee terug naar huis ! (Laat anderen niet in de rommel zitten).
Het is verboden open vuur te maken aan de waterkant en/of in aangrenzende begroeiingen.
Zij die in strijd met dit reglement handelen, kunnen een schorsing oplopen of niet meer in aanmerking komen voor een nieuwe vergunning (royement).
Aansprakelijkheid:
Hengelsportvereniging “De Gezellige Vissers” aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor enige schade aan personen en/of goederen ten gevolge van ongeval, letsel, verlies, diefstal, e.d. ontstaan tijdens
verblijf aan het viswater waar dit bewijs toegang toe verleent.