Reglement Nachtvissen

Reglement nachtvispas HSV De Gezellige Vissers

 1. Buiten het algemene reglement dat voor alle leden van de vereniging geldt, zijn er nog een aantal strikte regels van toepassing op de houders van een nachtvispas. Enkel de regel van het niet mogen vissen op de vijver tussen 2 uur na zonsondergang en 1 uur voor zonsopkomst, komt te vervallen voor de houder van een nachtvispas. Daarnaast zijn de volgende extra regels van toepassing.
 2. Bij overtreding van het reglement kan de nachtvispas worden ingenomen en komt de betreffende nachtvispashouder ook niet meer voor een nachtvispas in aanmerking
 1. Het vissen naar de overzijde is toegestaan, mits daarbij geen andere vissers gehinderd worden in het bedrijven van de eigen visserij. Men mag 2 naast elkaar liggende visplaatsen in gebruik hebben mits de tent daarbij centraal staat opgesteld en de 2 hengels redelijkerwijs binnen hand bereik zijn ! Mocht een witvisser dus aan de overzijde of rechts of links van hem plaatsnemen op de plaats waar zijn haak ligt, dan dient hij deze hengel binnen te draaien en op een andere plaats in te werpen
 1. Er mag een onderkomen gebruikt worden tijdens de nachtelijke uren in de vorm van een paraplu, eventueel in combinatie met een overwrap, of een kleine vistent. in de kleur groen of een camouflage kleur Een grondzeil is niet toegestaan. Elk ander onderkomen, zoals een bivvy of tent met een vast grondzeil is niet toegestaan.
 1. Gedragscode: het overmatig gebruik van alcohol of andere verdovende middelen is niet toegestaan, ook het maken van open vuur [ Kampvuur ] aan de vijver en in  aangrenzende begroeiing is verboden. Het gebruik van een gasstel/BBQ is toegestaan zolang dit geen schade aanbrengt aan de beplanting (Ook geen kale brandplekken in het gras !)
 1. Al het afval dient mee naar huis te worden genomen of in de vuilnisbakken te worden gedeponeerd.
 1. Eventueel achtergelaten afval van andere vissers in een straal van 10 meter rondom de visstek, dient door een nachtvisser opgeruimd te worden voordat hij start met vissen op deze stek. Dit afval mag wel in de aanwezige vuilnisbakken gedeponeerd worden.
 1. Een nachtvispashouder mag geen geluidsoverlast veroorzaken. Niet persoonlijk, met een radio, of met beetverklikkers.
 1. Een nachtvispashouder heeft altijd een degelijke, dikke onthakingsmat bij zich. Op deze mat dient hij ook de gevangen vis te onthaken deze mat dient altijd nat te zijn tijdens het onthaken
 1. Tijdens het fotograferen van een vis, moet het verblijf op de oever zo kort mogelijk worden gehouden en dient de nachtvispashouder de vis goed nat te houden. Het is niet toegestaan een gevangen karper in een bewaarzak te bewaren.
 1. Het gebruik van ongeweekte en ongekookte particles is verboden . Het gebruik van voerboten is toegestaan enkel en alleen om te voeren mits daar geen andere vissers bij worden gehinderd .
 1. Het is verboden om tijdens een geplande (avond-)wedstrijd te gaan vrij vissen en of de nacht voorafgaand aan een geplande viswedstrijd langer door  te  vissen dan 24.00 uur op de betreffende visvijver
 1. Een nachtvisser dient toezicht te houden op de overige nachtvissers. Niet opgeloste problemen moeten worden gemeld aan het bestuur. Bij grove ongeregeldheden dient de politie te worden gewaarschuwd. Tel. 09008844
 1. Bij overlast van onbevoegden aan of op het terrein van de visvijver, dient de politie te worden gewaarschuwd.
 1. Een nachtvispashouder mag van 2 uur na zonsondergang tot 1 uur voor zonsopkomst, maximaal 1 bezoeker aan de visvijver hebben die niet in het bezit is van de nachtvispas.