Uitnodiging ALV 2021

Beste Gezellige Vissers,

Door de corona pandemie kon de ALV afgelopen januari helaas niet plaatsvinden.
Inmiddels lopen de besmettingen flink terug, en zijn er een aantal maatregelen versoepeld.
We kunnen nu ook weer terecht in ’t Drieske in Hulsel.

De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering zal aldaar worden gehouden op vrijdag 25 juni, 20:00 uur.
We willen hierbij dan ook onze leden uitnodigen voor deze vergadering.

De agenda is verder ongewijzigd:

 1. Opening
 2. Notulen ALV 31-1-2020
 3. Jaarverslag Secretaris
 4. Jaarverslag Penningmeester
 5. Verslag Kascommisssie en verkiezing nieuw lid kascommissie..
 6. Bestuurverkiezing
 7. Pauze
 8. Wedstrijdrooster 2021
 9. Mededelingen
 10. Rondvraag
 11. Sluiting