Wedstrijd Reglement

Algemeen wedstrijdreglement HSV de Gezellige Vissers

1e signaal                   :  Aanvang wedstrijd, voeren en vissen.

2e signaal                   :  Einde wedstrijd.

Hengel / Hengellengte :
Er wordt gevist met één vaste hengel. Er geldt een maximale hengellengte van 10 meter, maximale lijnlengte is 6 meter.
Op de Molenheide is deze regel niet van toepassing daar geldt: HENGEL VRIJ.
Het is echter niet toegestaan andere deelnemers te hinderen.

Voeren :
Bij aanvang wedstrijd mag worden gevoerd. Tijdens de wedstrijd is het alleen toegestaan licht bij te voeren; d.w.z. met één hand voer pakken en met dezelfde hand het voer ingooien.
Het is toegestaan om tijdens het vissen te cuppen. Dat mag met een cupje op de top van de hengel waarmee je vist, maar ook met een aparte “cuphengel”. De hengellengte van de cuphengel is niet gemaximeerd.
Het gebruik van een zogenaamde werppijp is toegestaan.
Het gebruik van een katapult is verboden.

Aas :
Het voeren en/of vissen met muggenlarven (Ver de vase)  en/of gekleurde maden is verboden.
Bij wedstrijden zonder grondvoer mag alleen worden gevist met: maden, casters, pieren, mais.

Dobber / lood / voerkorf :
De dobber moet het lood kunnen dragen.
Het vissen met een voerkorf of methodfeeder is alleen toegestaan tijdens wedstrijden op de Molenheide.

Vlonders, kisten :
De voorste poten van vlonders of kisten mogen in het water worden geplaatst. Vlonders en kisten mogen bij koppelwedstrijden maximaal 2 meter uit elkaar worden geplaatst.

Bepaling wedstrijduitslag :
Er wordt gevist op zuiver gewicht. Bij gelijk gewicht beslist het lot.

Vissoorten / Leefnetten :
Alle gevangen soorten vis, met uitzondering van snoek, snoekbaars, steur, meerval en paling / aal, worden na afloop van de wedstrijd gewogen. Vissoorten die niet meetellen moeten meteen na de vangst worden teruggezet.
De vis dient in (bij voorkeur fijnmazige) leefnetten van voldoende lengte, tot aan de weging in het water te worden bewaard. Grote vissen (vanaf ongeveer 500 gram) dient men in een tweede leefnet te bewaren en  apart ter weging worden aangeboden, dit ter bescherming van de kleinere vissen tijdens het wegen. Stenen of andere voorwerpen in het leefnet zijn verboden. In een leefnet mag maximaal 10 kg vis worden bewaard.
Bij overschrijding van dit maximum gewicht telt voor het desbetreffende net een gewicht van 10 kg.

Publicatie uitslag :
Door mee te doen aan een wedstrijd geef je automatisch toestemming om je naam in de uitslag te publiceren, tenzij je voorafgaand aan de wedstrijd uitdrukkelijk hebt aangegeven dit niet op prijs te stellen.

Reglement onvoorzien :
Bij geschillen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie / bestuur.

OOK TIJDENS WEDSTRIJDEN GELDT DAT ER GEEN AANSPRAKELIJKHEID WORDT AANVAARD  BIJ EVENTUELE SCHADE AAN EIGENDOMMEN EN PERSONEN, IN WELKE VORM DAN OOK. VEEL SUCCES!

HET BESTUUR